top of page

Acerca de

Nhận tài liệu: Năng lượng của Thực phẩm

Để lại email để nhận File tài liệu Năng lượng của Thực phẩm (dạng PDF) do đội ngũ Nam Phương biên soạn. Trong đó, mình gửi bạn thông tin về năng lượng của một số loại thực phẩm thông dụng và cách chế biến chúng, theo tinh thần của Y học cổ truyền Trung Hoa.   

Khi cung cấp email, bạn cũng bắt đầu nhận được Bản tin Ăn lành Sống khoẻ mỗi tuần 1 lần gửi đến hòm mail. Chúng mình sẽ không spam và chỉ thông báo bán dịch vụ một vài lần trong năm. Bạn có thể huỷ theo dõi bản tin bất cứ lúc nào. 

  • Facebook
  • YouTube
  • Spotify
E8rAq4e.jpg
bottom of page