top of page

4 bước đưa niềm vui vào vòng lặp 24h mỗi ngày

Updated: Oct 29, 2021

Chỉ với một bài tập nhỏ, bạn sẽ nhìn rõ hơn cách mà bạn đang sống cuộc đời mình.

Bạn đã làm gì với 24 giờ quý giá?

Bao nhiêu thời gian mỗi ngày được dùng cho các hoạt động nuôi dưỡng, phát triển bản thân?

Bao nhiêu thời giờ đã lãng phí cho những hoạt động giải trí vô thức, không cần thiết?

Bạn có thể trở thành con người mình mong muốn sau 1-3-5 năm nữa, nếu tiếp tục nhịp sống như vậy?


Vòng tròn 24 giờ bạn đang có:


Vòng tròn 24 giờ bạn mong muốn:


Chúc bạn những ngày sống hết mình và trọn vẹn niềm vui.

1,104 views

Comments


bottom of page