top of page

Hãy đọc để hiểu 'nội dung' thực sự trong những sản phẩm bạn dùng


Bạn có bao giờ xem kĩ nhãn sản phẩm? Không phải là những lời quảng cáo to đùng ở mặt trước, những điều quan trọng nhất thường ở mặt sau, nơi những dòng chữ nhỏ xíu mục “Thành phần". Hãy hiểu điều gì thực sự chứa trong sản phẩm mình dùng, vì nó có thể chứa những sự thực khủng khiếp!


Hãy tra cứu những chất phổ biến nhất theo Hướng dẫn tẩy rửa lành mạnh của Environmental Working Group (EWG):


Hãy tra cứu những chất phổ biến nhất theo Hướng dẫn tẩy rửa lành mạnh của Environmental Working Group (EWG):

Chú ý đặc biệt:

  • Không bao giờ trộn các chất tẩy rửa có chứa thuốc tẩy chlorine với các sản phẩm có chứa giấm, các chất có tính axit, ammonia hoặc oxy. Chúng có thể giải phóng hơi chlorine và chloramine nguy hiểm.

  • Hãy tra cứu Công cụ của EWG cho các loại hoá chất mà bạn không biết chắc chắn nhé.

Bài viết thuộc series “Detox for New Year” - Hướng dẫn Thải độc & Làm mới toàn diện để khởi tạo một Năm Mới thành công đúng nghĩa.

239 views

留言


bottom of page